Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Kolorowy pasek

KARTA DUŻEJ RODZINY

AKTUALNOŚCI

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że od czerwca 2014r. realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od osiąganego dochodu.  

Od 1 stycznia 2015r.  program wspierania rodzin wielodzietnych nie będzie już realizowany na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, ale będzie uregulowany ustawowo. Nowe przepisy przewidują, że dotychczas wydane dokumenty zachowują ważność do końca okresu, na które zostały przyznane, o ile członkowie rodziny wielodzietnej będą dalej spełniać warunki do ich posiadania. Osoby, które złożyły wniosek do 31 grudnia 2014 r. a karta lub jej duplikat zostanie wydana po wejściu w życie ustawy, to do tych spraw będą miały zastosowanie dotychczasowe regulacje prawne. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1428 ze zm.);

 Program oferuje system zniżek i uprawnień. Posiadacze kart mają możliwość korzystania między innymi z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej na terenie całego kraju. Oferty uprawnień znajdują się w katalogu  ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie internetowej

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny
Karty wydawane są bezpłatnie na wniosek pełnoletniego członka rodziny ( rodzica lub opiekuna prawnego dzieci) Obok instytucji publicznych zniżki dla rodzin wielodzietnych mogą oferować także prywatni przedsiębiorcy, którzy przystępując do programu otrzymują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.” Liczba firm i instytucji oferujących zniżki posiadaczom Kart Dużej Rodziny wciąż się powiększa.

   CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Aby otrzymać KARTĘ DUŻEJ RODZINY należy złożyć wniosek wraz z dokumentami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polswkiego 78, pok. nr 7b

Ośrodek przyjmuje wnioski w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
Informacje są udzielane także pod numerem tel. 71-715 68 80.


KARTA PRZYSŁUGUJE


Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci:
1) w wieku do 18 roku życia;
2) w wieku do 25 r.ż. w przypadku gdy dziecko uczy się w:
     a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
     b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane 
         ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem.
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
     o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
4) przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,
     o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
     i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu
     roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca
     roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
     zgodnie z oświadczeniem , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

ü  w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie jest ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

ü  w przypadku małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

ü  w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

ü  w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia-dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o kontynuacji nauki i planowanym czasie jej ukończenia;

ü  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia-dokument potwierdzający ten stan;

ü  w przypadku dziecka o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

ü  w przypadku osób powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w rodzinnym domu dziecka lub rodzinie zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

ü  numer PESEL każdego członka rodziny wpisanego do wniosku.

 
W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć  potwierdzenie dokonania opłaty. Opłata wynosi 9,21 zł.

WAŻNE!. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Halina Bąk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2015-02-11 14:41:08
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2015-02-11 14:51:11
Ostatnia zmiana:2018-07-04 13:22:00
Ilość wyświetleń:2627

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij